mediation bij scheiding neutrale derde partij

Mediation bij scheiding

Als mediator zijn wij de neutrale derde partij die begeleidt bij de gesprekken tussen jou en je partner.

Bij een scheiding wordt je vaak overvallen door vragen en praktische zaken die geregeld moeten worden met betrekking tot, bijvoorbeeld, de financiën, jullie woning en eventueel de kinderen. Wij begrijpen dat het belangrijk is om snel duidelijkheid te krijgen. Als mediator zijn wij de neutrale derde partij die jullie helpt bij het begeleiden van de gesprekken tussen jou en je partner om tot overeenstemming te komen over zaken zoals eigendommen, financiën, en de zorg voor eventuele kinderen. Voor ons is elke scheiding uniek en er is geen one-size-fits-all oplossing. Met een persoonlijke benadering begeleiden we jullie bij alle aspecten van de scheiding: emotioneel, financieel en juridisch.

Emotionele begeleiding

Het is belangrijk dat alle partijen zich gehoord voelen en dat de communicatie goed verloopt.

Wij benaderen een scheiding als een startpunt van een nieuw hoofdstuk in je leven. De transitie van de oude situatie naar de nieuwe situatie is heel belangrijk in onze werkwijze. Hoe ga je met elkaar om als ex-partners/ouders? Tijdens de gesprekken onderzoeken we het toekomstbeeld dat jullie wensen. Waar willen jullie naartoe en hoe komen jullie daar?

Wij streven naar bewustwording en transformatie in de communicatie en onderliggende patronen. Onze mediator ziet er op toe dat alle partijen zich gehoord voelen en dat de communicatie goed verloopt. Samen naar Alleen neemt deze transformatie als leidraad bij het geven van invulling aan de praktische zaken van de scheiding zoals het financiële en juridische aspect.

emotionele begeleiding
financiële begeleiding

Financiële begeleiding

Je wilt weten waar je financieel aan toe bent en wat je kunt verwachten in de toekomst.

Het regelen van de financiële zaken zijn een belangrijk onderdeel van de scheiding. Je wilt weten waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten in de toekomst. Afspraken die jullie hier over maken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Samen maken jullie afspraken over de verdeling van jullie woning, spaargelden of schulden en pensioen. Wij begeleiden jullie door deze gesprekken en informeren jullie over eventuele fiscale gevolgen. Ook wanneer je een eigen onderneming hebt, hebben wij de juiste kennis in huis om je volledig te kunnen informeren over alle mogelijkheden.

Juridische begeleiding

Duidelijke afspraken over de verdeling van (on)roerende goederen, vermogen of schulden en eventuele alimentatie.

Wanneer de mediation succesvol is afgerond, wordt het echtscheidingsconvenant opgesteld. Hierin maken jullie afspraken over de verdeling van (on)roerende goederen, vermogen of schulden en eventuele alimentatie. Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld waarin afspraken staan over de verdeling van de zorg voor kinderen en het vaststellen van de kinderalimentatie. Deze documenten worden door onze advocaat ingediend bij de rechtbank. Na de uitspraak van de rechter ontvang je via Samen naar Alleen de beschikking van de rechtbank en een akte van berusting. In de akte erkennen jullie beiden dat jullie het eens zijn met de scheiding en jullie je hierin berusten (er vrede mee hebben). Jullie gaan dus niet in beroep tegen het besluit van de rechter. De scheiding is na het inschrijven bij het gemeenteregister meteen officieel.

juridische begeleiding
echtpaar met kind

Scheiden met kinderen

Het welzijn van de kinderen centraal stellen is cruciaal.

In een scheiding zijn kinderen uiterst belangrijke deelnemers. Ook voor kinderen breekt er door de scheiding een onzekere en verwarrende tijd aan. Kinderen ervaren echtscheiding op een unieke manier en het is cruciaal om hun welzijn centraal te stellen. Kinderen ontwikkelen zich na de scheiding het beste wanneer zij weinig blootgesteld worden aan conflicten tussen de ouders, een goede band hebben met allebei hun ouders, en opgroeien in een veilige, warme gezinssituatie met regels en een heldere structuur. Een ouderschapsplan helpt hierbij. Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen, dan ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen, ook als je samenwonend bent en niet getrouwd.

Verschil tussen scheiden bij een mediator en advocaat

Duidelijke afspraken over de verdeling van (on)roerende goederen, vermogen of schulden en eventuele alimentatie.

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jou en je (ex-)partner moeizaam gaan. Verdriet, onbegrip en wantrouwen kunnen een constructief gesprek tussen jullie beiden in de weg staan. Mediation is dan een goede optie om, onder begeleiding van een neutrale derde, met elkaar in gesprek te gaan. Bij de keuze tussen scheiden met begeleiding van een mediator of een advocaat is het belangrijk om te overwegen welke aanpak het beste past bij jullie situatie. Mediation is geschikt voor diegenen die streven naar samenwerking en oplossingen op maat, terwijl een advocaat meer geschikt kan zijn als strikte juridische vertegenwoordiging vereist is. Enkele voordelen van scheiden met behulp van een mediator:

  • Minder conflict, meer samenwerking.

  • Kostenbesparing.

  • Jullie houden de regie.

mediation

“Mediationtraject als zeer prettig ervaren.”

“We kregen dankzij de mediator een helder beeld van de stappen die we moesten nemen. De professionele en fijne begeleiding heeft ervoor gezorgd dat mijn (ex)man en ik op een prettige manier uit elkaar zijn gegaan. Het mediationtraject heb ik als zeer prettig ervaren: er was voldoende gelegenheid voor vragen en overleg, de mediator leefde mee, bood een luisterend oor en was deskundig. Hierdoor is alles netjes geregeld en afgewikkeld. Complimenten!”

Bettina

“Een bron van steun in een moeilijke tijd.”

“Wij zijn naar jullie gegaan om een vechtscheiding te voorkomen. Er werd echt naar ons geluisterd en onpartijdig met ons meegedacht. Het was voor ons een bron van veel steun in een moeilijke tijd. De mediation verliep persoonlijk en professioneel. Van te voren was duidelijk wat we konden verwachten. Tijdens de mediation zijn conflicten goed opgelost en hadden we het gevoel echt gehoord te worden. Het resultaat is een goed plan, waar we als ouders en ex-partners achter kunnen staan.”

Verbeek

“Dankzij mediation goed uit elkaar.”

“Mediation heeft geholpen dat wij goed uit elkaar konden gaan, zeker omdat er spanning stond op de communicatie tussen mij en mijn man. Dankzij de hulp van de mediator hielden wij het overzicht en hoefden we zelf niet alles te regelen. Het is nu ook voor de kinderen goed opgelost en duidelijk vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt, we hebben tips en adviezen gekregen en alle neuzen wijzen nu dezelfde kant op. Zonder jullie was dit nooit gelukt.”

Simone Jansen

Elke scheiding is een nieuw begin. Een kans om met nieuwe kracht verder te gaan.

Elke scheiding is een nieuw begin. Een kans om met nieuwe kracht verder te gaan.