Wat is buurtbemiddeling?

Mediation helpt om samen met uw buren een oplossing te bedenken die voor jullie beiden werkt.

Waar mensen dicht op elkaar wonen, kunnen ruzies of conflicten ontstaan. Vaak spelen onuitgesproken verwachtingen daar een rol in. Een irritatie begint vaak klein, maar kan uit de hand lopen. De irritatie wordt dan een dagelijkse ergernis en zorgt voor een negatieve sfeer en onrust tussen buren. Buurtbemiddeling via een mediator kan dan helpen om tot een oplossing voor het conflict te komen.

buurtbemiddeling man en vrouw
buurtbemiddeling groep mensen

Wat doet de mediator bij buurtbemiddeling?

Communicatie, begrip en de harmonie tussen buren bevorderen.

Het doel van buurtbemiddeling is om de communicatie, het begrip en de harmonie tussen buren te bevorderen. Mediation helpt om samen met uw buren een oplossing te bedenken die voor jullie beiden werkt. Zo is de kans kleiner dat de situatie zich herhaalt. Buurtbemiddeling is er voor alle buren die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Wanneer jullie de bereidheid hebben om eruit te komen, is dat het begin van een oplossing.

Een mediator bij buurtbemiddeling speelt een cruciale rol bij het faciliteren van communicatie en het bevorderen van een constructieve oplossing voor conflicten tussen buren. Een opsomming van de belangrijkste taken en functies van een mediator bij buurtbemiddeling:

  • De mediator is een onpartijdige en neutrale derde partij. Ze nemen geen standpunt in en hebben geen persoonlijk belang bij de uitkomst van het conflict.

  • Een mediator helpt buren om effectief met elkaar te communiceren. Ze zorgen ervoor dat beide partijen de gelegenheid krijgen om hun perspectieven, zorgen en standpunten te uiten.

  • Mediators luisteren actief naar de betrokken partijen en proberen een dieper begrip te krijgen van de onderliggende kwesties en emoties die bij het conflict betrokken zijn.

  • Conflicten kunnen gepaard gaan met sterke emoties. De mediator helpt bij het neutraliseren van deze emoties, zodat de focus kan verschuiven naar het vinden van oplossingen.

  • De mediator kan de communicatie verbeteren door te herformuleren wat er gezegd is, misverstanden te verhelderen en ervoor te zorgen dat beide partijen elkaar goed begrijpen.

vrouw die hand uit steekt
vrouw en man die elkaar een hand geven

Door deze taken uit te voeren, draagt een mediator bij aan het verminderen van conflicten, het verbeteren van de communicatie en het bevorderen van een harmonieuze verhouding tussen buren.

  • De mediator zoekt naar gemeenschappelijke belangen en punten van overeenkomst tussen de buren. Door deze te identificeren, kunnen ze samenwerken aan oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

  • Mediators moedigen creatieve oplossingen aan die tegemoetkomen aan de behoeften van beide partijen. Ze helpen bij het bedenken van compromissen en win-win-situaties.

  • Als beide partijen tot overeenstemming komen, helpt de mediator bij het opstellen van een formele overeenkomst waarin de afgesproken oplossingen en acties worden vastgelegd.

  • Mediators kunnen ook een follow-up uitvoeren om ervoor te zorgen dat de overeenkomst wordt nageleefd en om verdere conflicten te voorkomen. Ze bieden indien nodig ondersteuning op de langere termijn.

Wat kunnen wij betekenen voor buren in conflict, woningcorporaties en lokale overheden?

Het bevorderen van een leefbare en prettige woonomgeving.

Samen naar Alleen begrijpt de waarde van een harmonieuze gemeenschap en de impact van een goed functionerende buurt op het welzijn van haar bewoners. Als ervaren mediator zijn wij vastbesloten om lokale overheden, woningcorporaties en buren die een conflict ervaren te ondersteunen bij het bevorderen van een leefbare en prettige woonomgeving.

buren van hout
buren die elkaar een high five geven

Aanpak buurtbemiddeling

Wij zijn trots op de positieve impact die buurtbemiddeling kan hebben.

Onze aanpak richt zich op het bereiken van duurzame oplossingen. Wij streven naar resultaten die niet alleen de directe conflicten oplossen, maar ook bijdragen aan een langdurig positieve verstandhouding tussen buren. Wij zijn trots op de positieve impact die buurtbemiddeling kan hebben. Door conflicten te verminderen, dragen we bij aan het opbouwen van een sterke gemeenschap. 

“Mediationtraject als zeer prettig ervaren.”

“We kregen dankzij de mediator een helder beeld van de stappen die we moesten nemen. De professionele en fijne begeleiding heeft ervoor gezorgd dat mijn (ex)man en ik op een prettige manier uit elkaar zijn gegaan. Het mediationtraject heb ik als zeer prettig ervaren: er was voldoende gelegenheid voor vragen en overleg, de mediator leefde mee, bood een luisterend oor en was deskundig. Hierdoor is alles netjes geregeld en afgewikkeld. Complimenten!”

Bettina

“Een bron van steun in een moeilijke tijd.”

“Wij zijn naar jullie gegaan om een vechtscheiding te voorkomen. Er werd echt naar ons geluisterd en onpartijdig met ons meegedacht. Het was voor ons een bron van veel steun in een moeilijke tijd. De mediation verliep persoonlijk en professioneel. Van te voren was duidelijk wat we konden verwachten. Tijdens de mediation zijn conflicten goed opgelost en hadden we het gevoel echt gehoord te worden. Het resultaat is een goed plan, waar we als ouders en ex-partners achter kunnen staan.”

Verbeek

“Dankzij mediation goed uit elkaar.”

“Mediation heeft geholpen dat wij goed uit elkaar konden gaan, zeker omdat er spanning stond op de communicatie tussen mij en mijn man. Dankzij de hulp van de mediator hielden wij het overzicht en hoefden we zelf niet alles te regelen. Het is nu ook voor de kinderen goed opgelost en duidelijk vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt, we hebben tips en adviezen gekregen en alle neuzen wijzen nu dezelfde kant op. Zonder jullie was dit nooit gelukt.”

Simone Jansen

Elke scheiding is een nieuw begin. Een kans om met nieuwe kracht verder te gaan.

Elke scheiding is een nieuw begin. Een kans om met nieuwe kracht verder te gaan.