Mediation is een bemiddelingsproces tussen twee partijen die worden begeleid door een mediator.

Deze mediator is onafhankelijk en dus onpartijdig. De partijen voeren samen de regie over het proces en zoeken gezamenlijk naar een oplossing.
Samen naar Alleen kan helpen om een conflict op te lossen zonder inzet van een advocaat of uitspraak te laten doen door een rechter.

Het doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide deelnemers acceptabel is. Mediation kan worden ingezet bij (echt)scheiding, het aanpassen van het ouderschapsplan en alimentatie, conflicten tussen familieleden en buren. Wil je meer weten? Lees dan verder.

2 mensen met honden op het strand

Mediation bij scheiding

Onafhankelijke begeleiding bij alle aspecten van de scheiding.

Bij een scheiding wordt je vaak overvallen door vragen en praktische zaken die geregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de financiën, jullie woning en eventueel de kinderen. Wij begrijpen dat het belangrijk is om snel duidelijkheid te krijgen. Met een persoonlijke benadering begeleiden we jullie bij alle aspecten van de scheiding.

  • Emotioneel

  • Financieel

  • Juridisch

Mediation ouderschapsplan en alimentatie

Wat doe je als je het ouderschapsplan of de alimentatie wilt aanpassen?

Tijdens de scheiding heb je in het ouderschapsplan afspraken gemaakt die op dat moment goed pasten bij jullie leven en de leeftijd van de kinderen. In de loop van de tijd kan het gebeuren dat de afspraken die jullie hebben vastgelegd niet meer passen bij jullie leven of dat van jullie kinderen. Dan is het een goed idee om samen te overleggen over de veranderingen die jullie willen maken in het ouderschapsplan. Soms lukt het niet om als ouders deze gesprekken te voeren. Samen naar Alleen helpt jullie graag om het gesprek te voeren met elkaar en nieuwe afspraken vast te leggen.

mediation ouderschapsplan en alimentatie
boom met kinderen in wei

Familiemediation

Wat is Familiemediation?

In het geval van families kunnen conflicten jarenlange sluimeren voordat de bom barst en het conflict escaleert. Emoties en oud zeer kunnen het voeren van een constructief gesprek in de weg staan. Onze mediators zijn neutraal, onafhankelijk en kunnen het gesprek begeleiden met oog voor de belangen en wensen van alle familieleden.

Buurtbemiddeling

Samen tot een oplossing voor het conflict komen.

Waar mensen dicht op elkaar wonen, kunnen ruzies of conflicten ontstaan. Vaak spelen onuitgesproken verwachtingen daar een rol in. Een irritatie begint vaak klein, maar kan uit de hand lopen. De irritatie wordt dan een dagelijkse ergernis en zorgt voor negatieve energie en onrust. Buurtbemiddeling via een mediator kan dan helpen om tot een oplossing voor het conflict te komen.

mediation buurtbemiddeling

Elke scheiding is een nieuw begin. Een kans om met nieuwe kracht verder te gaan.

Elke scheiding is een nieuw begin. Een kans om met nieuwe kracht verder te gaan.