De mediator kan worden ingehuurd door de partijen zelf, de woningcorporatie of door lokale overheden.