Bij een scheiding kan de communicatie tussen jou en je (ex-)partner moeizaam gaan. Verdriet, onbegrip en wantrouwen kunnen een constructief gesprek tussen jullie beiden in de weg staan. Mediation is dan een goede optie om, onder begeleiding van een neutrale derde, met elkaar in gesprek te gaan. Bij de keuze tussen scheiden met begeleiding van een mediator of een advocaat is het belangrijk om te overwegen welke aanpak het beste past bij jullie situatie. Mediation is geschikt voor diegenen die streven naar samenwerking en oplossingen op maat, terwijl een advocaat meer geschikt kan zijn als strikte juridische vertegenwoordiging vereist is.

Enkele voordelen van scheiden met behulp van een mediator:

  • Minder conflict, meer samenwerking
    Mediation legt de nadruk op respectvolle communicatie, wat vaak leidt tot minder conflicten dan een gerechtelijke procedure. Dit draagt bij aan het behoud van een gezonde relatie, vooral als jullie samen ouders zijn. Dit is bijzonder belangrijk voor een positieve co-ouderschapsdynamiek. Samen streven we naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
  • Kostenbesparing
    Mediation is over het algemeen kosten effectiever dan een juridische strijd. Door het vermijden van langdurige gerechtelijke procedures kunnen jullie kosten minimaliseren en meer controle houden over jullie financiën. Daarbij betalen jullie samen het uurtarief van een mediator, terwijl je bij ieder een eigen advocaat twee keer een uurtarief moeten betalen.
  • Jullie houden de regie
    In tegenstelling tot een standaard juridische beslissing, biedt mediation oplossingen die zijn afgestemd op jullie unieke situatie. Jullie komen samen tot overeenstemming. Dit helpt om tot een goede verstandhouding te komen en biedt een goed fundament voor een toekomst zonder conflict met elkaar.