Familiemediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, wordt ingeschakeld om familieleden te helpen bij het oplossen van conflicten en het verbeteren van communicatie. Het doel van familiemediatie is om de familie te helpen constructief met elkaar om te gaan en tot duurzame oplossingen te komen. Het kan een effectieve en minder conflictueuze manier zijn om met familiegeschillen om te gaan in vergelijking met het voeren van juridische procedures.