Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen partijen ervoor kiezen om individuele juridische stappen te ondernemen. Echter, de mediator zal eerst proberen alle mogelijkheden te benutten om tot een oplossing te komen.