Buurtbemiddeling is geschikt voor diverse soorten conflicten tussen buren, zoals geluidsoverlast, overlast van huisdieren, problemen met erfafscheidingen, en parkeerproblemen. Het is niet geschikt voor conflicten waarbij sprake is van ernstige agressie, verslaving of psychische problemen.