Alimentatie wordt berekend op basis van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. We kijken naar inkomens, uitgaven en eventuele bijzondere kosten. Bij mediation kom je samen tot overeenstemming over de hoogte van de alimentatie.