Bij Samen naar Alleen is het bevorderen van gezond co-ouderschap een prioriteit. Wij begrijpen dat het ouderschap tijdens een scheiding complex kan zijn. Onze rol is niet alleen om afspraken over praktische kwesties te bespreken en vast te leggen, maar ook om ouders te ondersteunen bij het begrijpen van de emotionele behoeften van hun kinderen en inzicht te krijgen in hun eigen manier van communiceren en gedrag. Tijdens de gesprekken besteden we ruim aandacht aan de communicatie tussen ouders en hoe om te gaan met de veranderende dynamiek binnen het gezin.