Wanneer de mediation succesvol is afgerond, wordt het echtscheidingsconvenant opgesteld. Hierin maken jullie afspraken over de verdeling van (on)roerende goederen, vermogen of schulden en eventuele alimentatie. Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld waarin afspraken staan over de verdeling van de zorg voor kinderen en het vaststellen van de kinderalimentatie. Deze documenten worden door onze advocaat ingediend bij de rechtbank. Na de uitspraak van de rechter ontvang je via Samen naar Alleen de beschikking van de rechtbank en een akte van berusting. In de akte erkennen jullie beiden dat jullie het eens zijn met de scheiding en jullie je hierin berusten (er vrede mee hebben). Jullie gaan dus niet in beroep tegen het besluit van de rechter. De scheiding is na het inschrijven bij het gemeenteregister meteen officieel.