Het proces van familiemediatie verloopt in verschillende fasen. Hier is een algemene beschrijving van hoe het proces doorgaans verloopt:

  • Kennismaking met de familieleden afzonderlijk of gezamenlijk
  • Onderzoeken van het conflict
  • Identificeren van behoeften en belangen
  • Onderhandeling: overbruggen van meningsverschillen
  • Vastleggen van de gemaakte afspraken

Het succes van familiemediatie hangt af van de bereidheid van de betrokkenen om open te staan voor communicatie en actief deel te nemen aan het proces. Het is belangrijk op te merken dat familiemediation niet altijd tot overeenstemming leidt, maar het biedt een gestructureerde en minder conflictueuze manier om met familiegeschillen om te gaan.